Apps

appsVoor buiten kantoor. Bijvoorbeeld voor chauffeurs en field engineers.

AutoGrant maakt deze apps helemaal specifiek voor uw organisatie. Zo kunnen we de app laten samenwerken met de overige software in het bedrijf. Te denken valt aan toepassingen als: tijdregistratie, voorraad en logistiek.

TC55